Szakterületek - dr Guba László

Szakterületek

20120202_kormend_01_konyvBüntetőügyekben

ellátok büntetőjogi védelmet,

sértetti képviseletet,

segítséget nyújtok bűncselekménnyel okozott károk, polgári jogi igények érvényesítésében;

Szerződésszegés, kártérítés

közreműködöm hibás teljesítésből eredő szavatossági igények érvényesítése során, továbbá szerződésszegéssel és szerződésen kívül okozott károk megtéríttetésében;

hatékony segítséget nyújtok ügyfeleimnek közlekedési bűncselekmények és balesetek nyomán keletkezett kártérítési ügyekben és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás körében kialakult jogviták megoldásában;

kiemelten foglalkozom gépészeti és közlekedési tárgyú szavatossági ügyekkel, látok el képviseletet közúti, vasúti áru- és személyfuvarozással építőipari kivitelezéssel kapcsolatosan felmerülő jogvitákban;

Gazdasági társaságok

vállalok képviseletet cég bejegyzése, változás bejegyzése iránti eljárásban, társaságok alapítása, átalakulása, végelszámolása esetén; társasági szerződés, alapító okirat módosítást gyors és hatékony cégbírósági ügyintézéssel;

Ingatlan, társasház

szívesen vállalom ingatlanokkal kapcsolatos okiratok megszerkesztését: adásvételi, ajándékozási, bérleti, földhasználati, stb. szerződések elkészítését, társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítését;

társasházi ügyekben: segítséget nyújtok közös költség követelés érvényesítése, jelzálogjog bejegyeztetése során, fizetési meghagyásos eljárás megindításában;

Családjog, öröklés

vállalom házassági vagyonjogi szerződés, tartási és öröklési szerződés szerkesztését, végrendelet elkészítését,

képviselet ellátását házassági bontóperben, hagyatéki eljárásban;

Munkajogi ügyek

tanácsot adok munkajogi kérdésekben, képviselet látok el munkaügyi bíróságok előtt.

dr Guba László © 2014

Ezt a honlapot dr. Guba László ügyvéd, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara tagja tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalását figyelembe véve készült.

designed by Butterfly Design