Hogy írjunk szerződést? - dr Guba László

Hogy írjunk szerződést?

Szerkesszük meg magunk, vagy töltsünk le az internetről egy szerződésmintát, netán forduljunk ügyvédhez? Esete válogatja. Egyszerűbb szerződéseket a felek elkészíthetnek maguk is, de magas szerződési érték esetén, vagy ha tartós jogviszonyukról rendelkeznek, mindenképpen érdemes jogász szakember segítségét kérni.

Néhány egyszerű tanács:

 

A megállapodás lényeges tartalmát foglaljuk írásba. Ha jogszabály nem ír elő az adott szerződésre kötelező tartalmi elemeket, akkor mindaz lényeges, amiről a felek bármelyike azt gondolja, hogy lényeges. Nem szükséges viszont a fél Ptk-t bemásolni a szerződésbe, mert a jogszabály – ellenkező kikötés hiányában – e nélkül is rendezi a felek jogviszonyát. Különösen felesleges polgári jogi alapelvek bemásolásával felduzzasztani a szerződést. Nyilvánvaló például, hogy senki nem azért fog tisztességes és erkölcsös módon eljárni, mert benne van a szerződésében, hogy a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ügyelni kell rá, hogy a megfogalmazás legyen világos és pontos, a szerződés ne váljon dagályossá. Ha a partner nehezen érthető, nyakatekert megfogalmazású feltételeket illeszt a szerződésbe, akkor érdemes gyanakodni.

 

Még rosszabb, ha innen-onnan letöltött mintaszerződést próbálnak aktualizálni a felek, és olyan feltételek is benne maradnak a szövegben, amelyet nem, vagy nem pontosan értenek. Tipikus esete, amikor olyan bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek nincs is hatásköre az esetleges későbbi jogvita eldöntésére. Gyakran előfordul, hogy egymásnak ellentmondó feltételek kerülnek így a szerződésbe, ami megnehezíti az értelmezést, a felek valóságos szerződéskori akaratának a feltárását. Ilyen például, amikor határozott időtartamú szerződésben a rendes felmondás lehetőségéről is rendelkeznek.

 

Mire jó akkor a letölthető szerződésminta? Ha a hatályos változatot sikerül letölteni, akkor jó például arra, hogy gépkocsi adásvétele esetén, az okmányirodán problémamentesen el lehessen vele intézni az átíratást. Ezek az egyen-szerződések egy esetleges jogvitában nagyon kevés támpontot adnak a későbbiekben.  Egy hibás teljesítésre alapozott igény érvényesítését nem befolyásolja az a rögzítetésre került tény, miszerint a vevő a járművet megtekintett, kipróbált állapotban vette át és az eladó tájékoztatta az ismert hibáiról. Sőt, éppen ellenkezőleg hat, mert erre tekintettel az eladó tévesen azt feltételezheti, hogy neki semmilyen szavatossági kötelezettsége nincsen és az esetleges hibák konkrét felsorolása is rendszerint elmarad.

 

A szerződésekre is igaz az, hogy ami mindenre jó, az igazán semmire sem lesz jó. Minden eset más és más, ezért a jó szerződés mindig a felekre szabott. Általánosságban elmondható, hogy a szerződés tárgyának pontos körülírásán túl érdemes gondolni a biztosítékokra is. Számba venni lehetséges szerződésszegéseket, rendelkezni a késedelmes és hibás teljesítésről.

dr Guba László © 2014

Ezt a honlapot dr. Guba László ügyvéd, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara tagja tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalását figyelembe véve készült.

designed by Butterfly Design