Kötelező törzstőke-emelés - dr Guba László

Kötelező törzstőke-emelés

 

Az új Ptk. 2014. március 15. napjával változtak a törzstőkére vonatkozó szabályok, melyek közül talán a legfontosabb, a 3 millió forint törzstőke-minimumnak való megfelelés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új Ptk. hatálybalépése előtt alapított társaságoknak az első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de a jogalkotó által 2016. március 15-ig biztosított határidőben mindenképpen eleget kell tenniük a tőkeemelésnek. Vagyis csak törzstőke-emeléssel együtt tudják a cégjegyzékbe bejegyeztetni pl. a székhelyváltozást, vagy az ügyvezető változást.

Amennyiben a létesítő okirat módosítására kizárólag a törzstőke előírt szintre való felemelése, illetve a Ptk. rendelkezéseihez való igazítása céljából kerül sor, úgy a változásbejegyzési kérelmet közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül, illetékmentesen lehet a cégbírósághoz benyújtani.

Az a kft., amelynek a törzstőkéje/jegyzett tőkéje 2014. március 15-én nem érte el a 3 millió forintot, a következő lehetőségek közül választhat:

  • Törzstőkét emel új törzsbetétek teljesítésével, amely lehet pénzbeli befizetés, vagy apport is.

  • Törzstőkéjét a törzstőkén felüli vagyonából is felemelheti, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható.

  • Ha a társaság nem kívánja, vagy nem tudja felemelni a törzstőkéjét, akkor köteles olyan vállalkozási formába átalakulni, amelynek keretei között szabályosan működhet. (Többnyire bt, kkt.)

  • Más társasággal való egyesülés.

  • Végelszámolás.

Nincs értelme azonban a törzstőke megemelését az utolsó pillanatig halogatni, mert a cég számára legelőnyösebb konstrukció kiválasztása sokszor időigényes feladat, ráadásul a tagok mögöttes helytállási kötelezettsége a Ptk. 3:162. § alapján a betéteik szolgáltatásáig is fennáll.

Azok a társaságok, amelyek elmulasztják határidőben végrehajtani a kötelező feltőkésítést, vagy átalakulást, törvényességi felügyeleti eljárás keretében pénzbírsággal sújthatók.

dr Guba László © 2014

Ezt a honlapot dr. Guba László ügyvéd, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara tagja tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalását figyelembe véve készült.

designed by Butterfly Design